Spolupráce

Má-li být výstavba nízkoenergetického domu dle přání záklazníka při dodržení standardizovaných podmínek na nekompromisní úrovni, je zapotřebí know-how profesionálů v oboru. Z tohoto důvodu se naše společnost snaží spolupracovat s těmi nejlepšími:

  • Ing. Arch.Josef Pfeifer, který nám realizuje dle požadavku zákazníka projekty
  • Ing. Vladimír Smudek, Ph.D., kteří řeší statické části budovy a zakládání

MODDUM

CO ZNAMENÁ MODDUM - Moddum je řešení usilující o jednoduché funkční stavby, reflektující současné trendy v architektuře. Klade důraz na výtvarnou kvalitu návrhu, racionální pořizovací a provozní náklady, zohledňuje ekologické požadavky. Více informací na www.moddum.cz.

RD Dubné