Projekty »

Rodinný dům v Nové Cerekvi, okr. Pelhřimov

Odp. projektant: moddum architekti, Ing. arch. Josef Pfeifer

Forma navrženého rodinného domu svým tvaroslovím a formou pokorně respektuje typické prvky původní venkovské architektury na Vysočině a doplněna o typické prvky moderní architektury vytváří současný dům odpovídající potřebám a životnímu stylu budoucích majitelů. S ohledem na orientaci parcely, možnosti přístupu k domu a zajištění potřebného osvětlení a oslunění interiéru je dům svou podélnou osou navržen ve směru SV R JZ.

Hlavní vstup na pozemek, včetně napojovacích bodů na budoucí sítě je umístěn v jižním cípu při příjezdové komunikaci, vstup do domu je při východní fasádě. Dům má dvě podlaží, nižší přízemní část je zastřešena plochou střechou, hlavní patrová hmota domu je zastřešena střechou sedlovou, se sklonem střechy 35st. Výška hřebene hlavní hmoty je 8,2m, výška římsy je 6,1m. Výška atiky přízemní hmoty je 3,5m. Hlavní hmota domu je omítaná, v omítce bílé barvy, nižší část je obložena světlým dřevem kladeným vodorovně. Klempířské prvky včetně střešní krytiny jsou provedeny v Titanzinku, na plochých střechách jsou položeny foliové izolace a stabilizační zásyp z kačírku. Okenní a dveřní otvory jsou osazeny dřevěnými eurookny v barvě rámu tmavě šedé.